Senagat habarlary

Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • DN, dýuým, val klapan pudagynda üç düşünje we tapawut

  DN, dýuým, val klapan pudagynda üç düşünje we tapawut

  Turbageçiriji turba armaturlary klapan nasoslarynda we beýleki dizaýn ýa-da satyn alyşlarda köplenç DN, dýuým “, Φ we beýleki bölümlere duş gelýäris, bulaşyklyk üçin köp dostumyz bar (esasanam önümçilik aýakgaplary üçin täze) modeli tapawutlandyryp bilmeýäris, şu gün biz üçüsiniň gysgaça mazmunyny jemlär ...
  Koprak oka
 • ChatGPT we klapanlar

  Recentlyakynda emeli intellekt temasy bütin dünýäde gyzgalaňly jedelleriň döremegine sebäp boldy, esasanam ChatGPT dil modeli meşhurlykda partlady.Klapan pudagynda AI şemaly ýüzýän degişli hünärmenleriň pikirlerini hem uçurdy.Şeýle-de bolsa, näbelli zatlardan doly bu ugurda, nädip ...
  Koprak oka
 • Klapan gurmak üçin seresaplyklar

  Klapan gurmak üçin seresaplyklar

  1 val Klapan gurlanda içki boşlugy we möhürleýji ýüzüni arassalamaly, birleşdiriji boltlaryň deň derejede berkidilendigini ýa-da gaplamanyň basylandygyny barlamaly.2, klapan gurmak ýapyk ýagdaýda.3, uly göwrümli derwezeli klapan, pnewmatik ...
  Koprak oka