Önümler

Önümler

 • Döküm demir çärýek öwrümli dişli operator

  Döküm demir çärýek öwrümli dişli operator

  S008 seriýaly klapan dişli gutular

  Bu seriýa, dişli gatnaşygy nukdaýnazaryndan 42: 1-den 3525: 1-e we tork nukdaýnazaryndan 720NM-den 150000NM-e çenli üýtgeýän 14 modelden ybarat.

  - Turbalardaky klapanlary (mysal üçin kebelek / top / wilka klapanlary) el bilen gurmak, hyzmat etmek we ulanmak üçin niýetlenen çärýek öwrümli dişli guty.

 • Polat çärýek-öwrümli dişli guty

  Polat çärýek-öwrümli dişli guty

  Döküm polat guty bilen bir basgançakly dişli operator seriýasy gaz, nebit, himiýa desgalarynda we ýadro elektrik stansiýalarynda we umumy senagat amaly üçin ulanylýar, tork 1000NM-den 72000NM çenli we tizlik gatnaşygy 30: 1-den 1728-e çenli. : 1.

 • SJ leeke-täk basgançakly elde işleýän dişli operatorlar

  SJ leeke-täk basgançakly elde işleýän dişli operatorlar

  SJ bir basgançakly modellerde tizlik gatnaşygy 24: 1-den 80: 1, torky 170NM-den 2000NM-e çenli.

  - Turbalardaky klapanlary (mysal üçin kebelek / top / wilka klapanlary) el bilen gurmak, hyzmat etmek we ulanmak üçin niýetlenen çärýek öwrümli dişli guty.

 • Undererasty turba klapan dişli gutusy

  Undererasty turba klapan dişli gutusy

  Bu seriýa dişli gatnaşygy nukdaýnazaryndan 182: 1-den 780: 1-e we tork nukdaýnazaryndan 1500NM-den 15000NM-e çenli üýtgeýän 6 modelden ybarat.

  Giriş tapgyry 90 ° bilen sazlanyp bilner we adatça ýerasty turbageçiriji torlardaky klapanlar üçin ulanylýar (meselem, kebelek klapanlary, top klapanlary we ş.m.)

 • Alýumin garyndysy çärýek öwrümli el bilen işleýän dişli guty

  Alýumin garyndysy çärýek öwrümli el bilen işleýän dişli guty

  SD seriýaly bölekleýin öwrümli dişli operatorlar guýma alýumin korpusyny kabul edýärler we elektrik üpjünçiligi, gidro-elektrik öndürmek, ýangyn söndüriş we HVAC ulgamlarynda adaty senagat amaly üçin amatly.

 • Alýumin garyndysy deklutch dişli gutusy

  Alýumin garyndysy deklutch dişli gutusy

  Bu seriýa tizlik gatnaşygy 26: 1 bilen 54: 1 arasynda üýtgeýän sekiz modelden we tok 300NM bilen 1200NM aralygynda üýtgeýär.Her iki ýanaşyk modeliň arasyndaky tork tapawudy az bolup, belli bir önüm saýlanylanda müşderiler üçin köp çykdajylary tygşytlamaga kömek edýär.

  “Declutch Gearbox” pnewmatik herekete getiriji bilen bilelikde kebelek klapan, top klapan we wilka klapany üçin ýörite döredildi.

  Bu enjam, gurnamak wagtynda el bilen işlemäge, howa çeşmesi ýüklenmedik bolsa ulgam synagyna mümkinçilik berýär.

  Bazardaky meşhur rack & pinion stilindäki pnewmatik hereketlendirijileriň köpüsine gönüden-göni gurnap biler.

 • SLJ WCB Declutch Gearbox dişli operatorlary

  SLJ WCB Declutch Gearbox dişli operatorlary

  Bu seriýa 26: 1-den 520: 1 aralygynda üýtgeýän tizlik we 300NM-den 22000NM-e çenli üýtgeýän sekiz modelden ybarat.Her iki ýanaşyk modeliň arasyndaky tork tapawudy az bolup, belli bir önüm saýlanylanda müşderiler üçin köp çykdajylary tygşytlamaga kömek edýär.

  “Declutch Gearbox” pnewmatik herekete getiriji bilen bilelikde kebelek klapan, top klapan we wilka klapany üçin ýörite döredildi.

  Bu enjam, gurnamak wagtynda el bilen işlemäge, howa çeşmesi ýüklenmedik bolsa ulgam synagyna mümkinçilik berýär.

  Bazardaky meşhur rack & pinion stilindäki pnewmatik hereketlendirijileriň köpüsine gönüden-göni gurnap biler.

 • Elektrik bilen işleýän bölekleýin öwrümli dişli guty

  Elektrik bilen işleýän bölekleýin öwrümli dişli guty

  SG seriýasy, gol klapanlarynda, kebelek klapanlarynda we el bilen, elektrik ýa-da gidrawliki herekete getiriji klapanlarda ulanmak üçin amatly 90 ° aýlawly dişli operator.

  Gatnaşyk tizligi: 31: 1 ~ 190: 1;

  Çykyş momenti: 650 Nm ~ 50000Nm

  Dişli guty materialy: Süýümli demir

  Gurçuk dişli material: QT600-3

  Gorag serişdesi: IP67 ~ IP68

  Giriş we çykyş birleşdiriji flanesler, ISO 5210 we ISO 5211 standartlaryna laýyklykda düzülendir.

 • Bevel dişli gutusy Köp öwrümli dişli operator

  Bevel dişli gutusy Köp öwrümli dişli operator

  SB seriýaly köp öwrümli dişli operatorlar

  Bu dişli operator seriýasy guýma polatdan ýasalan we goşmaça material HT.Bürünç, D2 we QT hozlary, klapan baldagy bilen gabat gelýär.Bu seriýa derwezeli klapanlary we obeer şary klapanlaryny goşmak bilen çyzykly hereketli klapanlarda ulanmak üçin amatly, bir basgançakly tizlik gatnaşygy 2,3: 1-den 71.1: 1 we tork 220NM-den 13500NM-e çenli üýtgeýär.

 • SB Bevel elektrik dişli operatory

  SB Bevel elektrik dişli operatory

  SB seriýaly köp öwrümli dişli operatorlar

  Bu dişli operator seriýasy guýma polatdan ýasalan we goşmaça material HT.Bürünç, D2 we QT hozlary, klapan baldagy bilen gabat gelýär.Bu seriýa derwezeli klapanlary we obeer şary klapanlaryny goşmak bilen çyzykly hereketli klapanlarda ulanmak üçin amatly, bir basgançakly tizlik gatnaşygy 2,3: 1 bilen 8: 1 arasynda üýtgeýär we tork 216NM-den 6800NM-e çenli üýtgeýär.

  Önümler himiki, azyk we içgi, metallurgiýa, deňiz platformasy, derman, energiýa, nebit we gaz, kagyz we dokma, ýangyn, suw konserwasiýasy we beýleki ýerlerde giňden ulanylýan derwezeli klapan, duralga klapan we beýleki çyzykly hereket üçin ulanylyp bilner. pudaklary.

 • Custöriteleşdirilen dişli guty

  Custöriteleşdirilen dişli guty

  Programma gurşawy

  Önümler şar klapan, kebelek klapan, wilka klapan, howa klapan we beýleki 90 ° aýlawly klapan dişli guty hökmünde ulanylyp bilner, debriya val klapan enjamy üçin SLA seriýasy esasan pnewmatik hereketlendiriji enjam garaşma el sürüjisi üçin ulanylýar.