Polat çärýek-öwrümli dişli guty

Polat çärýek-öwrümli dişli guty

Polat çärýek-öwrümli dişli guty

Gysga düşündiriş:

Döküm polat guty bilen bir basgançakly dişli operator seriýasy gaz, nebit, himiýa desgalarynda we ýadro elektrik stansiýalarynda we umumy senagat amaly üçin ulanylýar, tork 1000NM-den 72000NM çenli we tizlik gatnaşygy 30: 1-den 1728-e çenli. : 1.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurnamak we işlemek boýunça görkezmeler

Dişli operatoryň aşaky flanesini klapanyň ýokarky flanesine birikdiriň we klapan milini gurçuk dişli deşigine süýşüriň.Flanes boltyny çekdiriň.Klapan el tigirini sagat ugruna öwrüp, el tigirini sagat tersine öwrüp ýapylyp bilner.Dişli operatoryň ýokarky ýüzünde pozisiýa görkezijisi we pozisiýa belligi goýulýar, bu arkaly wyklýuçateliň ýagdaýyny gönüden-göni synlap bolýar.Diş operatory, şeýle hem, wyklýuçateliň aşa pozisiýasyny çäklendirmek üçin sazlanyp we işlenip bilýän mehaniki çäklendiriji nurbat bilen enjamlaşdyrylandyr.

Önüm aýratynlyklary

C WCB örtük (LCB islege bagly)
Hand Kebşirlenen el tigir (300 ýa-da ondan ýokary)
67 IP67 derejeli gorag
Ug Gaty gurluşyk
Os Poslama garşy has köp garşylykly nikel bilen örtülen giriş şahasy
Iron Süýümli demir gurçuk enjamlary
B NBR möhürleýji materiallar
-20 20 ~ 120 ℃ iş şertlerine laýyk gelýär
Lock Gulp mehanizmi bilen işlenip düzüldi

Özbaşdaklaşdyrma

4 304, 306, LCB ýa-da LCC örtük
Wyklýuçatelleri çäklendiriň
68 IP68 derejeli gorag
Uminum Alýumin-bürünç gurçuk enjamlary
Ain Poslamaýan polatdan girýän wilka
3 320 high çenli ýokary temperatura üçin
Low Pes temperatura üçin -46 down çenli

Esasy komponentleriň sanawy

Bölümiň ady Material
El aýagy A570 Gr.A.
Gapak WCB
Ingaşaýyş jaýy WCB
Gurçuk Uglerod polat
Çep gapak WCB
Gurçuk enjamlary / Kwadrant Süýümli demir
Positionerleşiş görkezijisi SUS201
Giriş şahasy Goragly polat

Esasy tehniki parametr

Model

Dişli gatnaşygy

Bahalandyrma giriş (Nm)

Reýting netijesi (Nm)

Netijelilik (%)

El tigir

SGJ30

30: 1

110

1000

27

300

SGJ50

50: 1

100

1400

28

300

SGJ80

80: 1

115

2500

27

400

SGJ70

70: 1

200

4500

29

705

SGJ140

140: 1

145

5600

28

600

 

Model

Dişli gatnaşygy

Bahalandyrma giriş (Nm)

Reýting netijesi (Nm)

Netijelilik (%)

El tigir

SJ320

320: 1

90

7000

25

400

SJ330

330: 1

150

12000

24

800

SJ410

410: 1

160

17000

26

700

SJ520

520: 1

165

23000

26

700

SJ560

1220: 1

140

43000

25

800

SJ600

1422: 1

160

60000

26

800

SJ720

1728: 1

160

72000

26

800


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň