Alýumin garyndysy deklutch dişli gutusy

Alýumin garyndysy deklutch dişli gutusy

Alýumin garyndysy deklutch dişli gutusy

Gysga düşündiriş:

Bu seriýa tizlik gatnaşygy 26: 1 bilen 54: 1 arasynda üýtgeýän sekiz modelden we tok 300NM bilen 1200NM aralygynda üýtgeýär.Her iki ýanaşyk modeliň arasyndaky tork tapawudy az bolup, belli bir önüm saýlanylanda müşderiler üçin köp çykdajylary tygşytlamaga kömek edýär.

“Declutch Gearbox” pnewmatik herekete getiriji bilen bilelikde kebelek klapan, top klapan we wilka klapany üçin ýörite döredildi.

Bu enjam, gurnamak wagtynda el bilen işlemäge, howa çeşmesi ýüklenmedik bolsa ulgam synagyna mümkinçilik berýär.

Bazardaky meşhur rack & pinion stilindäki pnewmatik hereketlendirijileriň köpüsine gönüden-göni gurnap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurnamak we işlemek boýunça görkezmeler

Reduktoryň aşaky tarapyny klapan we ýaýyň ýüzüni silindr bilen birikdiriň.Soňra, klapan miliniň dört tarapyndaky silindriň inedördül deşigi bilen gowy gabat gelýänçä, silindriň içki deşigine süýşüriň.

Gurçugy çekmek üçin leňri aýlananda (180 ° da) diş çaknyşygy bolup biler.Şeýle ýagdaýda, biri-biri bilen işleşip biler ýaly, el tigirini belli bir burça öwürmeli. Enjamy bir wagtyň özünde pnewmatik we el bilen işletmek gadagan.

Önüm aýratynlyklary

Uminum Alýuminiý garyndy garyndysy
▪ Doly möhürlenen el tigir (200-350)
65 IP65 derejeli gorag
Os Poslama garşy has köp garşylykly nikel bilen örtülen giriş şahasy
Iron Süýümli demir gurçuk enjamlary
B NBR möhürleýji material
-20 20 ~ 120 ℃ iş şertlerine laýyk gelýär

Özbaşdaklaşdyrma

68 IP68 derejeli gorag
Uminum Alýumin-bürünç gurçuk enjamlary
Ain Poslamaýan polatdan girýän wilka
3 320 high çenli ýokary temperatura üçin
Low Pes temperatura üçin -40 down çenli
Mar Deňiz ulanmak üçin

Esasy komponentleriň sanawy

Bölümiň ady

Material

Kiçijik gapak

YL113

Ingaşaýyş jaýy

YL113

Gurçuk enjamlary

QT500-7 / Bürünç

Gara ýaý

YL113

El tigir

Uglerod gurluş polat

Esasy tehniki parametr

Model

gatnaşygy

Bahalandyrma giriş (Nm)

Reýting netijesi (Nm)

Netijelilik (%)

El tigir

SLJ26

26: 1

50

300

23

Φ200

SLJ38

38: 1

65

550

23

Φ200

70

620

50250

80

700

00300

SLJ54

54: 1

75

1000

25

50250

90

1200

00300


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň