BANNER1
BANNER2-1
BANNER3

ÖNÜMLERimiz

“Stard-dişli”, klapan dolandyryş tehnologiýasynda ýöriteleşen öňdebaryjy global üpjün ediji.Önümlerimiz üçin amaly ssenariýalara nebit, himiýa, tebigy gaz, ýadro we suw degişlidir.

Esasy artykmaçlyklary

Çylşyrymly we doly enjam konfigurasiýasy ýokary hilli önüm öndürmek üçin güýçli kepillikdir.“Stard Automation” -da ýokary takyklykly CNC maşyn gurallary we işleýiş merkezleri, ösen enjamlar we synag desgalary we tehniki zehinlerden ybarat öňdebaryjy gözleg we barlag topary bar, bularyň hemmesi ýokary hilli önümçilik üçin berk binýat döredýär.

01

Specialörite enjamlar

Önümiň esasy bölekleri önümiň takyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite enjamlar bilen işlenýär we önüm içerde öz-özüni gulplaýar.

Specialörite enjamlar
02

Ygtybarly möhürlemek

NBR möhüri (ýa-da ýörite möhür materialy) önümiň baglanyşyk böleklerinde ulanylýar
Önümleriň köpüsi IP67 gorag derejesine ýetip biler

Ygtybarly möhürlemek

KOMPANI HA BARADA

Biz Hytaýyň Suzhou şäherinden.Hytaýyň taňze derýasynyň Delta sebitinde, guýma önümlerimiziň, işleýiş mümkinçiliklerimiziň we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almagyň şol bir wagtyň özünde artykmaçlygyny üpjün edýän oňat we amatly üpjünçilik zynjyry bar.Çalt eltip bermek we has gowy önümiň hilini kanagatlandyryp bilýäris.

Taryh
25

Tejribe ýyllary

ýer
20+

Countriesurtlar işleýär

hezuo
300+

Müşderileriň tassyklamalary

Ualyllyk önümçilik

şahadatnama4
şahadatnama5
şahadatnamasy
şahadatnama2
şahadatnama3

hyzmatdaş hyzmatdaş

Ardyldyzlar

Diş öndürýän önümçilik bazary, çak edilýän döwürde 5,73% CAGR derejesinde 2020-nji we 2025-nji ýyllar aralygynda 73,66 milliard dollar öser

Global önümçilik we gurluşyk pudaklarynda dikeldiş himiýa we nebithimiýa pudaklarynda işjeňligi ýokarlandyrýar, hünär we esasy himiki serişdelere bolan islegi ýokarlandyrýar.Bu pudaklaryň ösüşi dişli enjamlara uly isleg döredýär.Mundan başga-da, dünýäniň hökümetleri ...

KÖPRÄK OKA

DN, dýuým, val klapan pudagynda üç düşünje we tapawut

Turbageçiriji turba armaturlary klapan nasoslarynda we beýleki dizaýn ýa-da satyn alyşlarda köplenç DN, dýuým “, Φ we beýleki bölümlere duş gelýäris, bulaşyklyk üçin köp dostumyz bar (esasanam önümçilik aýakgaplary üçin täze) modeli tapawutlandyryp bilmeýäris, şu gün biz üçüsiniň gysgaça mazmunyny jemlär ...

KÖPRÄK OKA

SG dişli gutusy

SG, Suzhou SIP Stard Automation CO., LTD markasy bolan “Stard-Gears” diýmekdir.Hytaýda.SG 1999-njy ýylda esaslandyryldy we {displeýiň dizaýny we önümçiligi bilen meşgullanýar: none;} klapan dişli gutular.25 ýyla çenli önümçilik tejribesi bilen SG-iň önümleri we hyzmatlary iň köp işleýän ...

KÖPRÄK OKA

ChatGPT we klapanlar

Recentlyakynda emeli intellekt temasy bütin dünýäde gyzgalaňly jedelleriň döremegine sebäp boldy, esasanam ChatGPT dil modeli meşhurlykda partlady.Klapan pudagynda AI şemaly ýüzýän degişli hünärmenleriň pikirlerini hem uçurdy.Şeýle-de bolsa, näbelli zatlardan doly bu ugurda, nädip ...

KÖPRÄK OKA

Global top klapan bazaryndaky tendensiýalar

Täzelikler, 2022-nji ýylyň 3-nji oktýabry (GLOBE NEWSWIRE) - Reportlinker.com “Global Ball Valve Market Size Analysis Report, Paýlaşma we Senagat tendensiýalary, Ölçeg, Material, Görnüş, Senagat, Sebit boýunça çaklamalar we çaklamalar” neşir edilendigini habar berýär., 2022 - 2028 ″ - Şeýle-de bolsa ...

KÖPRÄK OKA
KOREBIR
Juma /2023 / Mart
KOREBIR DN, dýuým, val klapan pudagynda üç düşünje we tapawut
Juma /2023 / Mart
KOREBIR SG dişli gutusy
Juma /2023 / Mart
KOREBIR
Sişenbe /2023 / Fewral
KOREBIR
Sişenbe /2023 / Fewral