SG dişli gutusy

SG dişli gutusy

SG, Suzhou SIP Stard Automation CO., LTD markasy bolan “Stard-Gears” diýmekdir.Hytaýda.

SG 1999-njy ýylda esaslandyryldy we dizaýn we önümçilik bilen meşgullanýarklapan dişli gutular.25 ýyla çenli senagat tejribesi bolan SG-nyň önümleri we hyzmatlary, nebit we gaz turbageçirijiler, şäher ýerasty turbageçiriji tor klapanlary, himiýa, suw konserwasiýasy, ýylylyk güýji, deňiz we ş.m. 90 ° ýa-da 360 ° ýaly köp iş şertlerini öz içine alyp biler. aýlanýan kebelek klapanlary, top klapanlary, wilka klapanlary, damperler, globus klapanlary, derwezeli klapanlar we beýleki klapanlar.

Soňky 10 ýylda SG önümleri ABŞ, Italiýa, Germaniýa, Meksika, Singapur, Japanaponiýa we beýleki ýurtlara eksport edildi.
SG şu wagta çenli 20-den gowrak ýurtda 300-den gowrak müşderä hyzmat etdi we ýyllyk önümçilik kuwwaty 100,000 birlige ýetip biler.

Çalt eltip bermek, has gowy hilli, arzan baha, biz munuň üstünde işleýäris.

需 抠图 3 页 右下


Iş wagty: Mart-10-2023